APIE BIODINAMIKĄ

UAB "Biodinamikos" misija - įnešti indėlį į tvarų Lietuvos žemės ūkio vystymąsį, gaminant ir tiekiant ūkininkams bei žemės ūkio bendrovėms aukštos kokybės organines trąšas, pagamintas apdorojus galvijų mėšlą.

Nuo 2014 m. bendrovė perėmė sukauptą tokių trąšų gamybos technologiją ir patirtį  iš UAB "Agrolinija" mėsinių galvijų ūkio, bei toliau vysto organinių trąšų gamybą iš šios bendrovės tiekiamo kraikinio mėsinių galvijų mėšlo komposto. Siekdama išplėsti trąšų gamybos mąstą ir produktų liniją, UAB Biodinamika 2014-2016m. investavo 0,8 mln. eurų į naują trąšų gamybos cechą Pyplių k. Kaišiadorių raj. sav. ir našią džiovinimo - granuliavimo įrangą bei inovatyvią technologiją ir įrangą skystų trąšų gamybai. Šiuo metu bendrovė siūlo granuliuotas ir skystas organines trąšas, apie kurias galima plačiau sužinoti tinklalapyje.

ISTORIJA IR PASIEKIMAI

Pirmosios granuliuotos trąšos buvo pagamintos 2013m. pradžioje UAB "Agrolinija" bendrovės eksperimentiniame ceche. Bendradarbiaujant su A.Stulginskio Universiteto Agroekologijos centro mokslininkais buvo ištobulinta unikali mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliavimo technologija. Granuliuotos trąšos buvo gaminamos 4 ir 6mm skersmens. Trąšų cheminė sudėtis buvo ištirta ES akredituotoje laboratorijoje Eurofins.  Šios trąšos buvo išbandytos atviruose laukuose tręšiant mechanizuotomis barstomosiomis ir nustatyta, kad šios trąšos tinkamos lokaliam tręšimui kartu su sėjai naudojamomis sėklomis. Lokalus granuliuotų trąšų panaudojimas yra nauja technologija šių laikų žemdirbystėje. Tyrimai buvo atlikti Vokietijoje, Amazonen-Werke H.Dreyer Gmbh u. Co. KG įmonės laboratorijose ir A.Stulginskio Universitete  trąšų  išbėrimas lokaliai buvo išbandytas su VADERSTAD Rapid 300 C Super XL sėjamąja.

2014 m. gautas apdovanojimas už sukurtą ir įdiegtą mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliavimo technologiją ir inovaciją- "Inovatyvus produktas". Prizą įsteigė Lietuvos Žemės Ūkio ministerija.

2015 m. gautas  apdovanojimas ir padėka už įvykdytą inovacinį projektą "Skystų organinių trąšų gamyba panaudojant maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos kūrimą ir trąšų efektyvumo ištyrimą". Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su A. Stulginskio Universiteto Agroekologijos centro vadovu dr.Doc. J.Pekarsku.  Prizą įsteigė Lietuvos Ūkio ministerija.

2016 m. bendradarbiaujant su ASU Agroekologijos centro vadovu dr. Doc. J.Pekarsku sukurtos ir išleistos granuliuotų ir skystų trąšų produktų naudojimo žemės ūkyje mokslinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos buvo sukurtos remiantis rezultatais, gautais vykdant bandymus atviruose laukuose. (žr."Produktai").

2016 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su įmone UAB Nolis. Įmonė UAB Nolis atstovauja ir vykdo prekybą Biodinamika trąšų produktais mažmeninės prekybos sektoriuje Lietuvoje ir kitose šalyse . Daugiau info www.jprenlis.eu

Trąšų cheminė sudėtis išsamiai tirta bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru (LAMMC), EUROFINS Polska Sp. z.o.o., Institute of Public Health in Ostrava laboratorijomis.

Sertifikatai del trąšų produktų AGROLINIJA-GRAN, AGROLINIJA-MK, AGROLINIJA-S tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje bei žemdirbystėje pagal Europos tarybos reglamento (EB) Nr.834/2007 ir Komisijos reglamento (EB) Nr.889/2008 reikalavimus išduoti  VATŽŪM.

2017m. gautas parodos "KĄ PASĖSI...2017" apdovanojimas - medalis ir diplomas už sukurtą ir gaminamą skystų trąšų produktą AGROLINIJA-S.

2017m. birželio mėn.  baigti  skystų trąšų cecho montavimo ir derinimo darbai. Įdiegta inovatyvi šiuolaikinė technologija, kurios dėka UAB Biodinamika gamina skystas mikroelementines trąšas iš aukšto humifikacijos lygio mėsinių galvijų mėšlo komposto. Įdiegta technologija leidžia gaminti  įvairios koncentracijos produktus, su padidintu mikroelementų bei huminių ir fulvo rūgščių kiekiu.

 

UAB "Biodinamika" priklauso Renagro įmonių grupei.

BIODINAMIKOS VEIKLA

UAB “Biodinamika” gamina granuliuotas ir skystas organines trąšas iš kraikinio mėsinių galvijų mėšlo. Dėka įdiegtų pažangių galvijų kraikinio mėšlo kompostavimo ir organinių trąšų gamybos technologijų, įmonė pagamina aukštos kokybės produktus. Šių technologijų ir griežtos gamybos proceso kontrolės dėka, Biodinamikos organinės trąšos patvirtintos kaip tinkamos ekologinei žemdirbystei pagal Tarybos reglamento (EB) Nr.834/2007 ir Komisijos reglamento (EB) Nr.889/2008 reikalavimus, produktai ištirti ES akredituotose laboratorijose EUROFINS Varšuvoje ir ZUOVA Ostravoje.

Bendrovės produktai leidžia spręsti problemas susijusias su didžiausia šių laikų augalininkystės bėda - dirvožemio degradacija. Ilgalaikiais tyrimais įrodyta, kad organinės žemdirbystės sistemos yra žymiai pranašesnės ir stabilesnės už intensyviąsias beveik pagal visus dirvožemio derlingumo parametrus. Tačiau nepaisant naujausių mokslinių tyrimų rekomendacijų, dėl gausaus mineralinių trąšų bei pesticidų naudojimo, dauguma Lietuvos dirvožemių prastėja. Didžioji dauguma ūkių augina varpinius javus ir rapsus ir taip alina dirvas bei mažina humuso kiekį jose, o siekiamam derliui gauti reikalinga vis daugiau trąšų ir pesticidų. Pasitelkus Biodinamika produktus bei konsultacijas dėl jų teisingo panaudojimo, galima reikšmingai sulėtinti, o ir visai sustabdyti dirvožemio degradacijos procesus Jūsų laukuose.

APIE ŽALIAVOS ATSIRADIMĄ

Ekologiškos organinės trąšos gaminamos iš UAB Agrolinija auginamų mėsinių galvijų mėšlo, šienainio likučių ir šiaudų, panaudotų pakratams. Iš šitų trijų komponentų gaunamas kraikinis galvijų mėšlas. Po to kai galvijai išvežami į natūralias ganyklas, tuščios fermos panaudojamos mėšlo kompostavimui. Esamas mėšlas sustumiamas į kaupus. Kaupai pagal tam tikrą drėgnumo ir temperatūros stebėjimo grafiką yra “vartomi” kompanijos "Menart" gamybos vartytuvu ir tokiu būdu kaupuose “užkuriamas” kompostavimosi ciklas.

Temperatūra kaupų viduje pakyla iki +60-65 C ir prasideda termofiliniai procesai, kurių metu išnaikinamos galimos piktžolių sėklos, įvairių ligų sukėlėjai, patogenai ir helmitai. Kada termofiliniai procesai kaupuose pradeda “gęsti” vėl kaupai vartomi vartytuvu ir tai daroma kol kompostuojamas mėšlas pasiekia tinkamą konsistenciją ir tampa kompostu. Tokiu būdu gaunamas mėsinių galvijų kraikinio mėšlo kompostas. Vėliau kompostas pagal pažangią technologiją džiovinamas aukštoje temperatūroje ir mechaniškai susmulkinamas iki smulkios frakcijos (0,1-1,0mm), kuri yra panaudojama kaip žaliava granuliuotų AGROLINIJA -GRAN ir skystų AGROLINIJA -S trąšų gamyboje.

UAB Biodinamika pagamintos trąšos yra 100% organinės kilmės, ekologiškos be cheminių ar mineralinių priedų!