Produkty

Instrukcja

Nawóz naturalny w płynie - AGROLINIJA-S

Pakuotės: 1l, 5l, 25l, 1000l

Nawóz organiczny otrzymywany za pomocą innowacyjnej technologii ogrzewania-dyspergowania obornika pochodzącego z hodowli ściółkowej bydła mięsnego i kwasow huminowych z leonardita. Dzięki tej technologii otrzymujemy ekologiczny nawóz w koncentracie o bardzo dużej ilości bioaktywnych mikroorganizmow, kwasów huminowych i fulwowych, bogaty w mikroelementy (Fe,B,Co,Cu,Mn,Mo,Zn,I) i makroelementy NPK i jest efektywni uderzające "dolistne". Odpowiedni do stosowania w ogrodnictwie i sadownictwie, dla jagód, kwiatów oraz roślin ozdobnych, Nawozu można używać metodą dolistną do wszystkich roślin rosnących zarówno na otwartych jak i zamkniętych gruntach. Nawoz Agrolinija-S jest transportabylni, stabilnoj struktury i jest wygodny w użyciu zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach, do rozpylania amatorskiego oraz za pomocą nowoczesnych zautomatyzowanych urządzeń.

W formie koncentratu produkowany jest  nawóz organiczny z mikroelementów na bazie komposta nawoza bydła wołowego z zastosowaniem innowacyjnych technologii do "liścia" i przetwarzania materiału siewnego.

 Nawóz “AGROLINIJA-S”  przeznaczony jest do:

 • nawożenia roślin "dolistne"
 • otoczkowania materiału siewnego
 • stosowania jako premiks dla poprawy działania innych składników odżywczych
 • wzbogacenia i polepszenia struktury gleby.

 

DAWKOWANIE:

 • Nawożenie roślin "dolistne", rozcieńczać 1:120:

Stosować w zależności od zasobów glebowych, warunków atmosferycznych i fazy rozwoju od 2.0-3.0l. “AGROLINIJA-S” na 200-300l. cieczy roboczej na 1ha. Można wykonać od 2-4 zabiegów w odstępach minimum 14 dniowych. Zabiegi wykonywać w czasie pochmurnej- bezdeszczowej pogody, wcześnie rano lub wieczorem:

 • Do nasion:

Użyć 500 ml do 1000 ml w celu uzdatnienia 1 tony nasion. Stężenie roztworu roboczego dobiera się w zależności od lokalnej technologii przetwarzania materiału siewnego (zazwyczaj ~11 litrów gotowego roztworu).

 • Materiał sadzeniowy:

 Wysadzenie materiału sadzeniowego (sadzeniaki, sadzonki roślinne) o stężeniu nawozu 1: 300.

 •  Do gleby:

Podaje 5.0-8.0l/ha się w postaci oprysku gleby przed siewem lub wysadzeniem rozsady, jednorazowo pełną dawkę, raz w roku.

 Użycie "AGROLINIJA-S" zapewnia:

 • lepsze  kiełkowanie nasion;
 • zwiększenie  produktywności produktów rolnych (do 30% w zależności od klasy gleby) oraz poprawę wartości dekoracyjnej roślin
 • poprawę jakości produktów rolnych (zwiększenie zawartości glutenu oraz poprawa jakości poprzez zwiększenie zawartości cukru, olejów, skrobi, witamin, jakości ziaren, obniżenia poziomu azotanów);
 • zwiększa efektywność stosowania makro i mikroskładników pokarmowych;
 • zwiększenie efektywności stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin (możliwe jest zmniejszenie ich liczby o 10-30%);
 • zmniejszenie negatywnych skutków stosowania nawozów chemicznych i pestycydów;
 • przyspieszenie dojrzewania płciowego o 7-10 dni;
 • wzrost odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe;

zmniejszenie ryzyka infekcji fitopatogenną mikroflorą (właściwości biobójcze); poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby, wiązanie metali ciężkich i toksycznych pierwiastków chemicznych.

Charakterystyka:
 -dokarmianie dolistne zbóż i traw “AGROLINIJA-S” to właściwie wybrany zabieg agrotechniczny,a zawarta w nim dawka magnezu znacząco     wpływa na intensywność fotosyntezy;
- wydajny i całkowicie rozpuszczalny w wodzie (nie pozostawia osadu, nie zatyka końcówek opryskiwacza)
- w pełni szybko przyswajalny przez rośliny;
- znacznie ogranicza występowanie chorób grzybowych i podsuszkowych;
- utrzymuje rośliny w bardzo dobrej kondycji w okresach niekorzystnych np. w okresie suszy;
- poprawia jakość i znacznie wpływa na wzrost plonu;
- zawiera podstawowe składniki i mikroskładniki pokarmowe o składzie optymalnie dobranym do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju zbóż i traw;
- może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin, roztworem mocznika i siarczanu magnezu.

Wdrożona innowacyjna technologia oraz nowoczesny sprzęt do produkcji nawozów płynnych pozwalają przedsiębiorstwu Biodinamika na wyprodukowanie produktów o zróżnicowanym poziomie koncentracji ze zwiększoną ilością mikroelementów B, Mo, Mn oraz kwasów huminowych i fulwowych! 

 

Na wystawie "Ką pasėsi...2017"produkt Agrolinija-S uzyskal medal i diplom laureata.

      Potwierdzenie

FiBL Projekte GmbH niniejszym potwierdza, że produkt rolniczy:

"AGROLINIJA-S"

Firma spełnia wymagania, aby zostać wymieniona jako Nawozy, komposty, gleby i materiały techniczne (nawozy dolistne i pierwiastki śladowe) w "Liście wejściowej dla rolnictwa ekologicznego w Niemczech, Demeter Germany,  Demeter International, Ecovin Germany, Gaa, Naturland Germany, Bioland.

Produkt został oceniony zgodnie z przepisami UE w zakresie rolnictwa ekologicznego (rozporządzenia WE 834/2007 i 889/2008, należy zachować dopuszczalność zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. wyłączną odpowiedzialność UAB BIODINAMIKA.

 

 Możemy stwierdzić, że spadek 30-50% w nawozach mineralnych i pestycydów, wykorzystanie hodowli S-Agrolinija zmniejszy koszty produkcji i uzyskać zdrowsze i bogatsze plody!

Dopuszczony do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 i Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 889/2008.


Instrukcja

Granulowany nawóz naturalny - AGROLINIJA-GRAN

Opakowania: 25 kg, big bag 500-1000 kg

 Nawóz organiczny otrzymywany za pomocą zaawansowanej technologii kompostowania obornika pochodzącego z hodowli ściółkowej bydła mięsnego. W pełni kompostowany obornik jest obrabiany poprzez dodatkowe suszenie i rozdrabniany do odpowiedniej frakcji w procesie granulowania. Granulowany nawóz posiada podwyższone wartości składowe oraz cechy granulometryczne. Nawożenie gleby nawozami granulowanymi zwiększa ilość cząstek fosforu, wapnia, azotu, oraz węgla organicznego i humusu, jednocześnie nie ma wpływu na kwasowość gleby. Odpowiedni do wszystkich rodzajów roślin, może być używany w rolnictwie ekologicznym.

 •  Produkt w 100% naturalny, wolny od patogenów i nasion chwastów,
 • Nawóz o długoterminowym działaniu, zwiększa plony oraz poprawia wskaźniki jakości produkcji,
 • Odbudowuje wyjałowioną glebę i polepsza właściwości fizyczne i agrochemiczne gleby.
 • Nawóz granulowany bogaty w substancje organiczne, makro- i mikroelementy, zawiera dużą ilość ultra-mikroelementów: selen i jod.
 • Technologia nawozów organicznych opracowana specjalnie dla nawożenia miejscowego roślin. Nawozy z granulowanego kompostu są najefektywniejsze przy stosowaniu miejscowym.
 • Dopuszczony do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 i Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 889/2008.

 

Duża ilość substancji organicznych ma szczególne znaczenie dla odtworzenia zdegradowanych gleb, nie można ich zastąpić żadnymi nawozami chemicznymi czy mineralnymi!

Sposoby nawożenia:

 •  podsypując miejscowo w okresie sadzenia i zasiewu;
 • nawożenie podstawowe przed sadzeniem i zasiewem;
 • dodatkowo w okresie wegetacji;
 • polewając, rozpuszczając 1 kg w 10 l wody.

 

Normy nawożenia:

 •  Warzywa:200-250 g/m2
 • Jagody: 250-300 g/m2
 • Krzewy: 400-500 g/1 szt.
 • Drzewa owocowe: 500-600 g/1 szt.
 • Rośliny ozdobne: 100-200 g/1 szt.
 • Trawniki i gazony: 100-150 g/m2
 • Kwiaty balkonowe i wazonowe (zmieszać z ziemią w stosunku 1:3) - 300 g/m2

 

 Granulki nawozów organicznych są moce i stabilne, dzięki temu mogą być stosowane w nawożeniu mechanicznym. Nawozy o granulkach 6 mm zaleca się rozsypywać za pomocą mechanicznych urządzeń dyskowych typu AMAZONE, nawozów o średnicy 4 mm można używać do nawożenia miejscowego w czasie zasiewu za pomocą urządzeń typu VADERSTAD.

Normy nawożenia:

Dla zbóż kłosowych zimowych i letnich oraz rzepaku:

 •  nawożenie miejscowe - 400-600kg/ha
 • nawożenie podstawowe -1500-2000kg/ha
 • nawożenie dodatkowe -800-1500kg/ha

 

 Skład chemiczny:

Skład chemiczny nawozu został ustalony w 2017r. przez laboratorium akredytowane w UE - EUROFINS POLSKA  Sp. z.o.o. Wyprodukowany nawóz jest bogaty w surowce organiczne, makro- i mikroelementy. Wyjątkowość tego nawozu to odpowiednio duża ilość jodu i selenu. Tym różni się od innych nawozów organicznych.

 

 


Organiczny kompost AGROLINIJA-MK


Organiczny polepszacz gleby-AGROLINIJA-BIOGEL