O BIODINAMIKA

Misją UAB Biodinamika jest wniesienie wkładu do zrównoważonego rozwoju litewskiego i innych krajach rolnictw poprzez produkcję i dostarczenie rolnikom oraz przedsiębiorstwom rolniczych wysokiej jakości nawozów organicznych, wyprodukowanych poprzez przetworzenie odchodów odzwierzęcych.

W 2014 r. spółka przejęła od prowadzącej chów bydła opasowego spółki UAB Agrolinija technologię produkcji takich nawozów. Obecnie Biodinamika zajmuje się produkcją nawozów organicznych z dostarczanego przez Agrolinija kompostowanego obornika z odchodów bydła opasowego. W latach 2014-2016 UAB Biodinamika w ramach rozszerzenia skali produkcji zainwestowała 0,8 mln euro w nowy zakład produkcji nawozów w miejscowości Pypliai w rej. Koszedarskim, wydajny sprzęt dosuszenia i granulacji oraz innowacyjną technologię i urządzenia do produkcji ciekłych nawozów. Obecnie spółka oferuje organiczne nawozy granulowane i ciekłe, o których można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej.

HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA

Pierwsze nawozy granulowane zostały wyprodukowane na początku 2013 r. w eksperymentalnym zakładzie spółki UAB Agrolinija. Dzięki współpracy z naukowcami Centrum Agroekologii z Uniwersytetu im. A. Stulginskisa została udoskonalona unikalna technologia granulacji kompostowanego obornika z odchodów bydła opasowego. Nawozy granulowane posiadały średnicę 4 i 6 mm. Skład chemiczny nawozów został przebadany w certyfikowanym przez UE laboratorium Eurofins. Nawozy zostały rozrzucone na otwartych polach za pomocą siewnika i stwierdzono, że nawóz nadaje się do miejscowego nawożenia wraz z materiałem siewnym. Miejscowe nawożenie nawozem granulowanym jest nową technologią stosowaną w rolnictwie. Badania zostały przeprowadzone w Niemczech w laboratorium Amazonen-Werke H.Dreyer Gmbh u. Co. KG oraz na uniwersytecie im. A. Stulginskisa, nawóz został rozrzucony za pomocą siewnika VADERSTAD Rapid 300 C Super XL.

Otrzymana w 2014 r. nagroda za stworzenie i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie granulacji kompostu z odchodów zwierząt opasowych - „Innowacyjny produkt”. Nagrodę ufundowało litewskie Ministerstwo Rolnictwa.

W 2015 r. została otrzymana nagroda i podziękowania za realizację innowacyjnego projektu „Produkcja płynnych nawozów organicznych przy użyciu mielonego kompostu z obornika, stworzenie technologii i przebadanie efektywności nawozów”. Projekt został zrealizowany przy współpracy z kierownikiem Centrum Agroekologii Uniwersytetu im. A.Stulginskasa, dr. doc. J. Pekarskasem. Nagrodę ufundowało litewskie Ministerstwo Rolnictwa.

W 2016 r. przy współpracy z kierownikiem Centrum Agroekologii Uniwersytetu im. A.Stulginskasa, dr. doc. J. Pekarskasem stworzono i opublikowano zalecenia naukowe dot. użycia w rolnictwie nawozów ciekłych i granulowanych. Zalecenia zostały sporządzone na podstawie wyników testów przeprowadzonych na otwartych polach. (.p Produkty).

W 2016 r. została podpisana umowa o współpracę z przedsiębiorstwem UAB Nolis. Firma UAB Nolis posiada wyłączną licencję na reprezentowanie i sprzedaż nawozów firmy Biodinamika na Litwie oraz w innych krajach. Więcej informacji: www.jprenlis.eu

Skład chemiczny nawozów został dogłębnie zbadany przy współpracy z Litewskim Centrum Naukowym Leśnictwa i Rolnictwa (LAMMC) i laboratoriami EUROFINS Polska Sp. z o.o. i Institute of Public Health in Ostrava.

Certyfikaty przydatności do użytku nawozów AGROLINIJA-GRAN, AGROLINIJA-MK, AGROLINIJA-S w ekologicznym rolnictwie i produkcji zostały wydane zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 przez VATŽŪM (Państwowy Urząd ds.Upraw Rolnych przy Ministerstwie Rolnictwa).

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. otrzymano nagrodę - medal na wystawie „KĄ PASĖSI...2017” i dyplom za stworzony i produkowany nawóz płynny AGROLINIJA-S.

W czerwcu 2017 r. zakończono prace montażu i regulacji w Wydziale nawozów płynnych. Wdrożono innowacyjną i nowoczesną technologię, dzięki której UAB Biodinamika produkuje płynne nawozy mikroelementowe z wysoko zhumifikowanych kompostowanych odchodów bydła opasowego. Dzięki wdrożonej technologii możliwa jest produkcja produktów o zróżnicowanym poziomie koncentracji, ze zwiększoną ilością mikroelementów oraz kwasów huminowych i fulwowych.

W 2017 r. została podpisana umowa o współpracę z przedsiębiorstwem PPHU Igropol Plus . Firma PPHU Igropol Plus posiada wyłączną licencję na reprezentowanie i sprzedaż nawozów firmy Biodinamika w Polsze.

Więcej na stronie: www.igropol.pl

Zwycięskie "Europos burės" w 2018 roku!
Innowacyjna technologia produkcji nawozów płynnych, która produkuje płynne nawozy AGROLINIJA-S, w nominacji  dla Innovative Solutions, została wyróżniona nagrodą główną - "European Sails 2018"

 

W 2017 r. została podpisana umowa o współpracę z przedsiębiorstwem PPHU Igropol Plus . Firma PPHU Igropol Plus posiada wyłączną licencję na reprezentowanie i sprzedaż nawozów firmy Biodinamika w Polsze.

Więcej na stronie: www.igropol.pl

Z partnerem w Polsce, firma PPHU Igropol Plus uczestniczyłi w targach AGROSHOW 2019 OSTRODA

Braliśmy udział w wystawie BIOFACH 2019 w Nuremberge (Germany)

Oficjalny przedstawiciel Biodinamiki  w Niemczech

 

 

Oficjalny przedstawiciel produktów Biodinamiki w Iraku i Azji Zachodniej

2019 Maj Podpisano umowę o reprezentacji w Iraku i innych krajach Azji Zachodniej z LIFE SANITATION FOR GENERAL TRADING LTD.

 

 

Wspólnie z naszymi partnerami z Germany-Selton GmbH, uczestniczyliśmy w   Dniach Eco-Field FiBL

 W dniach 3 i 4 lipca 2019 r. W Grebenstein, w Staatsdomäne Frankenhausen (Hessian State   Domain), który jest instytutem badawczo-eksperymentalnym Uniwersytetu w Kassel, odbędą się   drugie krajowe dni pola organicznego (Organic Field Days).

 

UAB Biodinamika należy do grupy przedsiębiorstw Renagro.

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY BIODINAMIKA

UAB Biodinamika produkuje granulowane i płynne nawozy organiczne z kompostowanych odchodów bydła opasowego. Dzięki wdrożonym zaawansowanym technologiom kompostowania obornika i produkcji nawozów organicznych przedsiębiorstwo wytwarza produkty wysokiej jakości. Dzięki tym technologiom oraz surowej kontroli procesów produkcyjnych nawozy organiczne Biodinamiki zostały uznane jako zdatne do rolnictwa ekologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008. Nawozy zostały przebadane w akredytowanych przez UE laboratoriach EUROFINS w Warszawie oraz ZUOVA w Ostrawie.

Produkty Biodinamiki pozwalają na rozwiązanie największych w dzisiejszych czasach problemów z uprawą roślin - degradacją gleby. Długoterminowe badania udowodniły, że systemy organicznego rolnictwa są bardziej stabilne i mają więcej zalet od intensywnego pod względem praktycznie wszystkich parametrów żyzności gleby. Niestety, pomimo najnowszych zaleceń popartych badaniami naukowymi, z powodu intensywnego stosowania nawozów mineralnych oraz pestycydów litewskie gleby pogarszają się. Większość gospodarstw hoduje zboża i rzepak i w ten sposób wyjaławia glebę oraz zmniejsza w niej ilość humusu, a do osiągnięcia przewidzianego plonu potrzeba coraz to więcej nawozów i pestycydów. Użycie produktów Biodinamiki oraz zastosowanie się do porad dotyczących ich właściwego stosowania pomoże znacząco spowolnić a nawet całkowicie wstrzymać procesy degradacji gleby na Państwa polach.

POWSTAWANIE SUROWCÓW

Ekologiczny nawóz organiczny produkowany jest z odchodów hodowanego przez UAB Agrolinija bydła opasowego, resztek sianokiszonki i słomy używanej jako ściółka. Z tych trzech składników otrzymuje się obornik. Po wywiezieniu bydła na naturalne pastwiska puste fermy są używane do kompostowania obornika. Obornik składowany jest na pryzmie, zgodnie z określonym grafikiem wilgotności i temperatury pryzmy są „przewracane” rozrzutnikiem firmy Menart i w ten sposób w pryzmach „wytwarzany” jest cykl kompostowania.

Temperatura w środku pryzmy podnosi się do +60-65 C i rozpoczynają się procesy termofilne, w trakcie których giną nasiona chwastów, czynniki chorobotwórcze, patogeny i pasożyty. Kiedy procesy termofilne w pryzmie zaczynają „wygasać”, pryzma jest znowu przewracana rozrzutnikiem. Czynności te powtarza się, dopóki obornik nie osiągnie odpowiedniej konsystencji i nie stanie się kompostem. W ten sposób uzyskuje się kompostowany obornik. Później, wykorzystując zaawansowane technologie, kompost jest suszony w wysokiej temperaturze i mechanicznie rozdrabniany do drobnej frakcji (0,1 -1,0 mm), która jest wykorzystywana jako surowiec w produkcji granulowanych nawozów AGROLINIJA-GRAN i ciekłych nawozów AGROLINIJA-S.

Produkowane przez UAB Biodinamika nawozy są w 100% naturalnego pochodzenia, ekologiczne oraz bez dodatków chemicznych i mineralnych.

 

Aby poprawić Twój komfort przeglądania, a także w celach statystycznych i marketingowych używamy na tej stronie plików cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookies.